full service reclamebureau
online & offline

 

Algemene voorwaarden

Onze prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden volgens de leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Deze algemene voorwaarden zijn hier te downloaden of worden op verzoek kosteloos toegestuurd.