full service reclamebureau
online & offline

 

Privacy statement

U wordt vriendelijk verzocht het privacy statement zorgvuldig door te lezen. Het openen, doorbladeren en/of het downloaden van informatie van deze website, betekent dat u akkoord gaat met de hierna omschreven gebruiksvoorwaarden.

Gebruik van deze website
Tijdens uw bezoek aan de website van Studio van Loon (www.studiovanloon.com) zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit privacy statement omschreven doeleinden. Tevens stellen wij alles in het werk om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit privacy statement bevat informatie over de doeleinden die Studio van Loon bij de verwerking van persoonsgegevens nastreeft.

Doeleinden van gegevensverwerking
Studio van Loon verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van haar websites en webdiensten ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie kan worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen.

Wijzigingen privacy statement
Studio van Loon behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen in dit privacy statement met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Het is daarom raadzaam om deze privacy statement regelmatig te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Bij vragen over dit privacy statement, kunt u contact opnemen met:
Studio van Loon
Bijlmermeerstraat 14
2131 HG  Hoofddorp
info@studiovanloon.com

Copyright 2017, Studio van Loon.